FAQ – najviac kladené otázky interierovému architektovi

Interiérový a bytový architekti, ktorí Vám vytvoria interiér na mieru / FAQ – najviac kladené otázky interierovému architektovi

Prvý výstup projektu zasielaný objednávateľovi je dispozícia v 2D zobrazení. Dispozícia slúži pre lepšiu predstavu umiestnenia nábytku, solitérov a iných doplnkov. 

Vizualizácia predstavuje návrhy/snímky v 3D zobrazení. Vizualizácie sú k nahliadnutiu na našej web stránke www.archideal.eu, FacebookuInstagrame

.  

Tag: FAQ

Spracovanie vizualizácie trvá od 6 do 14 týždňov, v závislosti od charakteru a náročnosti projektu. 

Tag: FAQ

Každý projekt, vrátane Vášho, je adekvátne podľa charakteru a náročnosti zaradený do procesu spracovania. V prípade, že by sme pracovali výhradne na Vašom projekte, bol by ukončený za pomerne krátku dobu, avšak vzhľadom na veľké množstvo projektov riešime ich spracovanie paralelne. Z tohto dôvodu uvádzame časový interval ukončenia projektu 8 až 14 týždňov.  

Tag: FAQ

Výkresovou dokumentáciou sa rozumie všetko potrebné pre realizáciu samotného projektu napr.  technická dokumentácia pre stolára. Výkresová dokumentácia obsahuje rozmery, typ dreva, použitú farbu, výpis materiálu (solitére). Nájdete tam taktiež informáciu, kde použitý solitér kúpiť. Uvádzame jednostranový tech. dokument. Avšak výkresová dokumentácia obsahuje niekoľko strán pohľadov/rezov.

Tag: FAQ

Spracovanie výkresovej dokumentácie trvá od 4 do 6 týždňov, v závislosti od charakteru a náročnosti projektu.

Tag: FAQ

Áno, je možné objednať si iba spracovanie vizualizácie bez výkresovej dokumentácie. Prípadný záujem o dopracovanie výkresovej dokumentácie (už po schválení objednávky vizualizácie) sa rozumie ako nová objednávka, zaradená na spracovanie k ďalším prebiehajúcich projektom.

Tag: FAQ

Prosíme Vás o trpezlivosť. Architekt pracuje na Vašom projekte. V prípade nevyhnutnej potreby Vašej súčinnosti Vás bude kontaktovať. 

Tag: FAQ

Úvodný online meeting trvá 35-40 min. V súvislosti s pandémiou sa snažíme o čo najmenší fyzický kontakt. 

Tag: FAQ

Áno, online-meeting sa môže uskutočniť v cudzom jazyku.

Tag: FAQ

Áno, okrem vizualizácií sa zaoberáme aj realizáciou. Riešime rôzne etapy projektu od A-Z. Viac informácií o POSTUP PRÁCE TU.

Tag: FAQ

Architekt dokáže navrhnúť projekt bez finančných limitov. Pre jeho lepšiu predstavu a spracovanie je dôležité stanoviť aspoň približnú finančnú hranicu. 

Tag: FAQ

Architektúra je kreatívna činnosť. Treba si uvedomiť, že architekt pracuje pre Vás a pre Vaše budúce pohodlie. Vytvára Vám priestor na niekoľko rokov. Neadekvátne zásahy do práce architektov môže viesť k negatívnemu výsledku. Preto sa chceme tomu vyhnúť. Architekt Vám vytvára priestor pre príjemnejšie bývanie, preto je potrebné aby mal počas jeho kreatívnej tvorby kľud. Dnes sme zaplavený rôznými stavebnými technológiami, materiálmi, solitérmi, rôzna škála a kombinácia je nekonečná. V prípade, že ide o nové technológie, archtitekt musí zvoliť ich správnu kombináciu a zároveň si ich naštudovať.

Tag: FAQ

Výkresová dokumentácia slúži primárne na presné nacenenie materiálu a celkovej realizácie projektu. 

Tag: FAQ

Áno, všetky zverejnené projekty sú nami vytvorené. Nami vytvorené dielo je dielo autora, zároveň klienta. Používanie/zverejňovanie cudzích diel je považované za porušovanie práv copyright.

Prečo práve my máme pracovať na Vašom dizajne?

Viac sa dozviete TU