Bistro drive thru franchise - Rakúsko

Exteriérový návrh drive thru bistra v Rakúsku 20 m2  navrhnutý spoločnosťou Archideal

Budova je umiestnená centrálne – autá ju obiehajú. Z jednej strany sme umiestnili príjem objednávok a z druhej ich výdaj. Spravili sme viac okenných otvorov, aby svetlo prichádzalo najmä z exteriéru. Príjem aj výdaj sme prestrešili ľahkou konštrukciou, ktorá kompozične dopĺňa kubus. Použili sme prírodné materiály – drevo a kameň s tmavými akcentami. Dizajn sme v jednom variante doplnili popínavou zeleňou. Snažili sme sa, aby budova pôsobila jednotne a prvky na fasáde sme plynulo prepojili. Zároveň sme chceli, aby bola budova jednoduchá vzhľadom na jej veľkosť. Dva rohy sme zaoblili, aby to nebol klasický kváder. Zo zadnej strany je umiestnený vstup, ktorý skrýva drevený obklad. Do čelnej fasády prechádza okno aby sa budova otvárala smerom k prichádzajúcemu autu. Jeden vysoký totem označuje budovu, aby ju z diaľky bolo možné rozoznať a druhý slúži zároveň aj na prezentáciu menu pre ďalšieho zákazníka v poradí. ©

Bistro drive thru franchise - Rakúsko

20m2