Čo znamená výkresová dokumentácia?

Výkresovou dokumentáciou sa rozumie všetko potrebné pre realizáciu samotného projektu napr.  technická dokumentácia pre stolára. Výkresová dokumentácia obsahuje rozmery, typ dreva, použitú farbu, výpis materiálu (solitére). Nájdete tam taktiež informáciu, kde použitý solitér kúpiť. Uvádzame jednostranový tech. dokument. Avšak výkresová dokumentácia obsahuje niekoľko strán pohľadov/rezov.

Share